Nhà sản xuất chai nước bằng thép không gỉ hàng đầu

--- Từ năm 1995

Nhà máy Trực tiếp, Không có người trung gian, nhà cung cấp đồ uống một cửa