יצרן בקבוקי מים מנירוסטה מוביל

---מאז 1995

ישיר במפעל, ללא איש אמצעי, ספק כלי שתייה חד פעמי